Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Синівської сільської ради

Нова українська школа

«Нова́ украї́нська шко́ла» (НУШ) — реформа шкільництва Міністерства освіти та науки, яка передбачала створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність, «у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті» 2017—2018 навчального року 100 шкіл тестували новий стандарт, з 2018—2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним.

Мета реформи — створити школу, у якій «буде приємно навчатись», а також яка «виховає інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення»

Формула НУШ складається з дев'яти компонентів:

  • Формування компетентностей
  • Умотивований учитель, що має можливість розвиватися і свободу впроваджувати нові напрацювання
  • Ціннісне виховання
  • Автономія для шкіл
  • Трикутник партнерства учень-вчитель-батьки
  • Дитиноцентризм
  • Нова структура школи
  • Справедливий розподіл публічних коштів
  • Сучасне освітнє середовище

Навчання триватиме 12 років, як прийнято в більшості розвинених країн. Початкова школа триває чотири роки і поділяється на два цикли (1-2 класи — адаптаційно-ігровий, 3-4 класи — основний). Базова середня освіта — п'ять років і поділяється на два цикли (5-6 класи — адаптаційний, 7-9 класи — базове предметне навчання). Профільна середня освіта — три роки, передбачає вибір академічного чи професійного спрямувань.

Академічне спрямування передбачає поглиблене вивчення певних предметів (обираються не тільки предмети, але й їх рівень складності), орієнтацію на подальше навчання в університеті.

Професійне забезпечує отримання першої професії і повну загальну середню освіту. Можливість навчатися далі цей напрямок не обмежує.